Điều khoản & Điều kiện

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • Chấm dứtsẽ thông báo rằng tài khoản của người dùng trên trang web và ứng dụng điện thoại của bạn hoặc người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng (nếu người dùng không có tài khoản) có thể bị chấm dứt do lạm dụng hoặc tùy trường cụ thể do bạn quyết định.
  • A Luật Điều chỉnh sẽ báo cho người dùng bộ luật nào sẽ điều chỉnh thoả thuận/hợp đồng. Điều này nên phụ thuộc theo quốc gia mà công ty bạn đặt trụ sở chính hoặc quốc gia mà bạn vận hành website và ứng dụng mobile.
  • Điều khoản liên kết đến các trang web khác sẽ thông báo cho người dùng rằng bạn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn liên kết đến. Loại điều khoản này thường sẽ thông báo cho người dùng rằng họ có trách nhiệm đọc và đồng ý (hoặc không đồng ý) với các Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • Một mệnh đề Giới hạn của người dùng để báo cho người dùng rằng bằng cách sử dụng dịch vụ của bạn, họ cũng đồng ý với một số điều khoản nhất định. Có thể là một phần rất dài và một danh mục bao quá trong thoả thuận về Điều khoản và Điều kiện.
 

RULES: * The above quotation is valid within 7 days from the date of quotation. (Party A: the seller; Party B: the buyer) * The price on the order does not include 10% VAT. - Size deviation: +/-5mm - Quantity deviation: +/-10% - Color deviation: +/-10% compared to the color approved at the printing house 1/ Delivery: Party A guarantees the delivery of the goods and meets the requirements as agreed upon between the two parties. Party B is responsible for receiving all of the above goods, and paying in full according to article 2 of this order. 2/ Payment: divided into 3 phases: Phase 1: Party B deposits 1,000,000 VND to Party A upon approval of the order so that Party A can design and print sample bags. Phase 2: Party B pays 50% deposit to Party A before production. Stage 3: Party B pays 50% of the remaining amount to Party A before Party A delivers all goods to Party B. + Payment method: Cash or Bank Transfer. -Account holder: Nguyen Thanh Toan Account number: 060131633893 - Sacombank - Branch, HCMC -Account holder: Thai Thi Kim Loan Account number: 0441000613939 - Vietcombank - Tan Binh Branch - HCM ------------------------------------------- * If there is any feedback, please respond to the staff in charge of the order or send a letter to the company's address, so that the company can promptly fix the problem (if any). * The company will not be responsible for your storage and storage problems due to technical errors on the customer's side.